Podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vymezení pojmů:

Obchod: virtuální místo s doménou Webazar.cz určené ke zprostředkování nákupu a prodeje

Provozovatel: V.J. IČ: 44194064 DIČ: CZ475129430 (jsme plátci DPH)

Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí nebo kupuje vystavené zboží na serveru Webazar.cz

Uživatelský účet: účet pod kterým je uživatel přihlášen.

Pravidla užívání WEBAZARU: Pravidla upravují práva a povinnosti mezi WEBAZAREM a uživateli.

Uživatel má právo nahlížet do svých osobních údajů , provádět změny a požádat o odstranění osobních údajů z registru obchodu. - Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, IČ a popř. DIČ, jméno a příjmení osoby na Serveru za právnickou osobu vystupující, e-mailovou adresu, přezdívku, pod kterou bude právnická osoba na Serveru vystupovat, uživatelské jméno, přihlašovací heslo a adresu sídla. - Ve zvláštních případech si Webazar vyhrazuje právo odmítnout vykonat obdržené příkazy , a to zejména v situacích kdy pochybuje o důvěryhodnosti uživatela. - Uživatel (fyzická i právnická osoba) je povinen uvést při registraci pravdivé údaje o své osobě či firmě - Webazar nenese odpovědnost za nesprávné nebo neúplné údaje uvedené v registračním formuláři. - Webazar je oprávněn poskytnout uživatelům vzájemně údaje o druhé straně. - Je zakázáno uveřejňování přímých osobních a kontaktních údajů v komentářích, diskusích a v dalších komunitních prvcích serveru,pokud tomu není dovoleno jinak. - Nakupovat zboží mohou uživateléi i bez registrace. - Podmínkou nákupu bez registrace je uvedení pravdivých informací v přihlašovacích formuláři. - Vyplněním registračních a přihlašovacích formulářů udělují uživatelé souhlas s pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů pro zpracování údaje pro potřebu Serveru Uživatel_inzerent: - Inzerent je povinen umístit inzerát do kategorie, která nejlépe odpovídá jeho zařazení. - Popis zboží musí pravdivě informovat o produktu aby byla minimalizována možnost záměny a uvedení kupujícího v omyl. Vkládané fotografie nesmí porušovat autorská práva. - Inzerent vystavuje zboží prostřednictvím formuláře, ve kterém je povinen uvést pravdivé údaje, vyplnit všechny položky a uvádět ceny včetně DPH. - Je zakázáno prodávat služby, zboží, které je v rozporu s dobrými mravy a platnými právními předpisy. Zboží, ke kterému nemá inzerent vlastnická práva a ostatní zboží, které neodpovídá zaměření Webazaru. - V případě sporu inzerenta s nakupujícím není povinen WEBAZAR tyto spory řešit. Ochrana osobních údajů: - Při vyplňování objednávkového nebo registračního formuláře na stránkách poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jsme si vědomi důvěrnosti vašich osobních údajů a působnosti zákona o ochraně osobních údajů. Používáním internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich prodejích a nákupech po neurčitou dobu. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Webazar použil jeho osobní údaje ke kontaktování prodávajícího a kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení. Právní doložka PODMÍNKY POUŽITÍ Provozovatel: neručí za zboží, jeho popis a fotografie vložené na server webazar.cz uživateli. Server webazar.cz pouze poskytuje prostor pro vystavení produktů třetím osobám za účelem prodeje. Provozovatel také neručí za příspěvky uživatelů do diskuzí a komentářů. Vložením zboží na server webazar.cz, uživatel potvrzuje, že je majitelem vkládaných výrobků a obrázků. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Webazar.cz nesbírá žádné osobní údaje, které uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Newsletter serveru je rozesílán uživatelům, kteří se sami dobrovolně přihlásili k odběru.